Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Νήσος Κάσος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία του ολότυπου του κολεοπτέρου Bolbelasmus keithi (Scarabaeoidea, Bolboceratidae), ενδημικό της Κρήτης και της Κάσου (αρσενικό άτομο). Διάφορα είδη του γένους Bolbelasmus σχετίζονται με τρούφες και άλλα υπόγεια μανιτάρια, με τα οποία τρέφονται.