• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Οροσειρά Πίνδου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης του σκαθαριού Amphotis marginata (Nitidulidae), μυρμηκόφιλο είδος που συχνά συσχετίζεται με μυρμήγκια του είδους Lasius fuliginosus. Δείγμα από την Πίνδο.