• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θράκη, Ξάνθη, Σταυρούπολη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης του σκαθαριού Acmaeodera (Acmaeotethya) ottomana (Buprestidae) της ανατολικής Μεσογείου, κοινό είδος στην Ελλάδα. Δείγμα από τη Σταυρούπολη Ξάνθης.