Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Ορυκτών και Πετρωμάτων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Χαλκιδική, Χαλκιδική
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γαληνίτης με Σφαλερίτη
Ορυκτό
Γεωλογία

Φωτογραφία δείγματος από ορυκτό Γαληνίτη με προσμίξεις Σφαλερίτη. Ο Γαληνίτης είναι ορυκτό του μολύβδου και έχει χρώμα μαύρο. Οι κρύσταλλοί του είναι συνήθως κυβικοί, λιγότερο συχνά οκταεδρικοί ή κυβο-οκταεδρικοί. Έχει λάμψη μεταλλική και σκληρότητα 2,5. Ο Σφαλερίτης είναι ορυκτό του ψευδαργύρου και έχει χρώμα καστανό, καστανόμαυρο, κιτρινόμαυρο. Οι κρύσταλλοί του είναι συνήθως τετραεδρικοί, λιγότερο συχνά οκταεδρικοί ή κυβο-οκταεδρικοί. Έχει σκληρότητα 3,5-4. Το δείγμα προέρχεται από την περιοχή Χαλκιδικής.