• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Βουλισμένο Αλώνι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ζωχός
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Ζωχός, Sonchus oleraceus, στην τοποθεσία Βουλισμένο Αλώνι στο νομό Ηρακλείου.