• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Όρος Θρυπτή
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ιξός
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Ιξός, Viscum album, στο όρος Θρυπτή, Κρήτη.