• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Χανιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2006
Ζωχός
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία άνθους και καρπών του φυτού Ζωχός, Sonchus oleraceus, στο νομό Χανίων.