• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Πεδιάδα Μεσαράς
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούλιος 2005
Ασκορδούλακας / Βροβιός
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος του φυτού Ασκορδούλακας, Muscari comosum στο φυσικό του περιβάλλον. Είναι ένα από τα πιο κοινά είδη του γένους Muscari της Ελλάδας και απαντάται συχνά σε μεγάλους πληθυσμούς, σε καλλιεργούμενα και χέρσα χωράφια. μέχρι τα 1.000μ. υψόμετρο. Συχνά οι βολβοί του, συλλέγονται για τουρσί. Ανθίζει Μάρτιο με Μάιο.