Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Cyrenaica - Libya
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Διόραμα Θαμνότοπου ΜΦΙΚ
Φρύγανα
Οικοσύστημα
Άλλα
Διοράματα έκθεσης ΜΦΙΚ

Φωτογραφία από το διόραμα με τίτλο "Θαμνότοπος Κυρηναϊκής (Λιβύη)" στον εκθεσιακό χώρο του ΜΦΙΚ. Πρόκειται για μια ρεαλιστική αναπαράσταση οικοσυστήματος ενός θαμνότοπου της Κυρηναϊκής στη Λιβύη, με χαρακτηριστικά φυτά (αποξηραμένα) και ζώα (ταριχευμένα).