Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of the Balkans
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Διόραμα Θαμνότοπου ΜΦΙΚ
Φρύγανα
Οικοσύστημα
Άλλα
Διοράματα έκθεσης ΜΦΙΚ

Φωτογραφία από το διόραμα με τίτλο "Θαμνότοπος Βαλκανίων" στον εκθεσιακό χώρο του ΜΦΙΚ. Πρόκειται για μια ρεαλιστική αναπαράσταση του οικοσυστήματος ενός θαμνότοπου Βαλκανίων, με χαρακτηριστικά φυτά (αποξηραμένα) και ζώα (ταριχευμένα).