Κατηγορία φωτογραφίας:
Estuaries
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Διόραμα Εκβολής Ποταμού ΜΦΙΚ
Οικοσύστημα
Άλλα
Διοράματα έκθεσης ΜΦΙΚ

Φωτογραφία από το διόραμα με τίτλο "Εκβολές" στον εκθεσιακό χώρο του ΜΦΙΚ. Πρόκειται για μια ρεαλιστική αναπαράσταση οικοσυστήματος εκβολών, με χαρακτηριστικά φυτά (αποξηραμένα) και ζώα (ταριχευμένα).