Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - Lebanon
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Διόραμα Ορεινών Οικοσυστημάτων ΜΦΙΚ
Δάσος
Οικοσύστημα
Άλλα
Διοράματα έκθεσης ΜΦΙΚ

Φωτογραφία από το διόραμα με τίτλο "Ορεινά κωνοφόρα (Λίβανος)" στον εκθεσιακό χώρο του ΜΦΙΚ. Πρόκειται για μια ρεαλιστική αναπαράσταση του οικοσυστήματος ορεινών κωνοφόρων στο Λίβανο, με χαρακτηριστικά φυτά (αποξηραμένα) και ζώα (ταριχευμένα).