Κατηγορία φωτογραφίας:
Mountainous conifers - southern Bulgaria
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Διόραμα Ορεινών Οικοσυστημάτων ΜΦΙΚ
Δάσος
Οικοσύστημα
Άλλα
Διοράματα έκθεσης ΜΦΙΚ

Φωτογραφία από το διόραμα με τίτλο "Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)" στον εκθεσιακό χώρο του ΜΦΙΚ. Πρόκειται για μια ρεαλιστική αναπαράσταση του οικοσυστήματος ορεινών κωνοφόρων στη νότια Βουλγαρία, με χαρακτηριστικά φυτά (αποξηραμένα) και ζώα (ταριχευμένα).