Κατηγορία φωτογραφίας:
Coasts
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Διόραμα Ακτών ΜΦΙΚ
Ακτές
Οικοσύστημα
Άλλα

Φωτογραφία από το διόραμα με τίτλο "Ακτές" στον εκθεσιακό χώρο του ΜΦΙΚ. Πρόκειται για μια ρεαλιστική αναπαράσταση του οικοσυστήματος μιας ακτής, με χαρακτηριστικά φυτά (αποξηραμένα) και ζώα (ταριχευμένα).