Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Βουλισμένο Αλώνι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Στραβόξυλο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Στραβόξυλο, Scabiosa atropurpurea subsp. maritima.