Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αλμυρός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σέσκουλο
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Σέσκουλο, Beta vulgaris.