Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Θέρισσο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
"Μεξικάνικο Τσάι"
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό "Μεξικάνικο Τσάι", Chenopodium ambrosioides.