Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Καλό Χωριό
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Γιγάντια Λουβουδιά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Γιγάντια Λουβουδιά, Chenopodium giganteum.