Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Αλμυρός ποταμός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αλιμιά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Αλιμιά, Atriplex patula.