Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Βοτανικής

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χερσόνησος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ορνιθόγαλο της Ναρμπόν
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία δείγματος φυτοθήκης του ΜΦΙΚ από το φυτό Ορνιθόγαλο της Ναρμπόν, Ornithogalum narbonense.