• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κιτρινοκαλιακούδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κιτρινοκαλιακούδων, Pyrrhocorax graculus, ένα κορακοειδές των ψηλών βουνών στην Ελλάδα αν και πολύ τοπικά μπορεί να βρεθεί σε απόκρημνες ακτές όπως στην Κρήτη. Φωλιάζει σε σπηλιές, βάραθρα, φαράγγια. Εδώ ένα ζευγάρι κοντά στο οροπέδιο της Νίδας στην Κρήτη.