• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μελισσοφάγος
Κορακόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Μελισσοφάγων, Merops apiaster, των πιο πολύχρωμων πουλιών της Ευρώπης.