• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πετρίτης της Αρκτικής
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Πετρίτη της Αρκτικής, Falco peregrinus callidus. Αν και οι πετρίτες είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας το χειμώνα πολλά άτομα από βορειότερες χώρες ενισχύουν τον πληθυσμό της. Ακόμα και άτομα από το υποείδος που φωλιάζει στην αρκτική τούνδρα φθάνουν ως τη Μεσόγειο για να διαχειμάσουν. Το πουλί της φωτογραφίας βρέθηκε χτυπημένο στο Ηράκλειο Κρήτης και δόθηκε στο ΜΦΙΚ για πρώτες βοήθειες και περίθαλψη.