• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Λιμνοδεξαμενή Ινίου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2012
Νανοβουτηχτάρι
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία από Νανοβουτηχτάρι, Tachybaptus ruficollis, όπου γονέας ταΐζει νεοσσό. Ακόμα και πολύ μικροί υγρότοποι μπορεί να κρατάνε ζευγάρια νανοβουτηχταριών που φωλιάζουν επιτυχημένα. Εδώ ο γονέας με ένα νεοσσό (από τους 5 της γέννας!) στα πρώτα του ταΐσματα!