• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αρμανώγεια
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Χαλκόκοτα
Πελαργόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Χαλκόκοτας, Plegadis falcinellus. Ρηχό νερό με μπόλικη λάσπη στις όχθες μιας μικρής τεχνητής λίμνης μπορεί να έχει αρκετά σκουλήκια και προνύμφες εντόμων για τη Χαλκόκοτα στη διάρκεια μιας μεταναστευτικής στάσης.