• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ποταμός Αποσελέμης
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2012
Μαυροπετρίτης
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Μαυροπετρίτη, Falco eleonorae, στη μαύρη μορφή. Μερικοί μαυροπετρίτες είναι πράγματι μαύροι! Μια τυπική καλοκαιρινή μέρα κυνηγάνε έντομα σε ηπειρωτικές θέσεις και μεγάλα νησιά, οι γραμμές του ηλεκτρικού προσφέρουν θέση για εντοπισμό λείας και ξεκούραση.