• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2011
Όρνιο
Γύπας
Σκάρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Όρνιου, Gyps fulvus, που πετά, μετά την απελευθέρωσή του.