Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Crete
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Kουνάβι
Ζουρίδα
Σαρκοφάγα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κουναβιών, Martes foina. Το κουνάβι είναι ένα μικρό σαρκοφάγο, κοινό σε όλη την Ελλάδα. Εκτός από τα τρωκτικά, μεγάλο μέρος της δίαιτάς του αποτελούν οι καρποί και τα φρούτα. Παλαιότερα η γούνα του είχε μεγάλη αξία. Με τη σταδιακή μείωση του κυνηγιού του και την αύξηση της διαθέσιμης τροφής από δραστηριότητες του ανθρώπου, οι πληθυσμοί του εμφανίζουν τοπικές εξάρσεις και συναντάμε το κουνάβι ακόμη και μέσα στις πόλεις.