Κατηγορία φωτογραφίας:
Phrygana
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μαυρολαίμης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Μαυρολαίμη, Saxicola rubicola. Συχνά το συναντούμε να κάθεται πάνω σε φράχτες. Τρέφεται με έντομα. Το αρσενικό ξεχωρίζει από το έντονο μαύρο χρώμα στο λαιμό του.