Κατηγορία φωτογραφίας:
Sandy desert
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φοινικοτρύγονο
Περιστερόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα ερήμου
Διόραμα Αμμώδης έρημος

Φωτογραφία Φοινικοτρύγονου, Streptopelia senegalensis. Είναι ένα κοινό είδος της βόρειας Αφρικής, με αρπακτικές συνήθειες όπως μαρτυρά το γαμψό του ράμφος. Τρέφεται με μεγάλα σκαθάρια και μικρά σπονδυλωτά. Συχνά «αποταμιεύει» τη λεία του στα αγκάθια των θάμνων, ορίζοντας έτσι και την επικράτειά του.