Κατηγορία φωτογραφίας:
Sandy desert
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βουνοσφυριχτής
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα ερήμου
Διόραμα Αμμώδης έρημος

Φωτογραφία Βουνοσφυριχτή, Charadrius morinellus. Σε σχέση με τα συγγενικά του είδη χαραδριών, ο Βουνοσφυριχτής έχει αρκετές ιδιομορφίες. Φωλιάζει ψηλά σε οροπέδια και αλπικές περιοχές. Κατά τη μετανάστευση παρατηρείται στα βουνά αλλά και σε αμμουδερές εκτάσεις, χωρίς εξάρτηση από το νερό. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα προσιτό, πλησιάζεται εύκολα από τον άνθρωπο. Και είναι ιδιαίτερα όμορφο! Μεγάλα κοπάδια διαχειμάζουν μαζί στη Βόρεια Αφρική ενώ είναι σπάνιος επισκέπτης στην Ελλάδα.