Κατηγορία φωτογραφίας:
Coasts
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Θαλασσοκόρακας
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία Θαλασσοκόρακα, Phalacrocorax aristotelis. Πρόκειται για ένα είδος κορμοράνου, χαρακτηριστικού των βραχωδών ακτών και των νησίδων. Τρέφεται με ψάρια. Μετά το ψάρεμα, στεγνώνει τα φτερά του στον ήλιο, μια συνήθεια που τον βοηθά και στη χώνεψη της τροφής του.