Κατηγορία φωτογραφίας:
Estuaries
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μελισσοφάγος
Κορακόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Εκβολές
Ερευνότοπος
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Μελισσοφάγου, Merops apiaster, που είναι το πιο πολύχρωμο πουλί της Ευρώπης. Τρέφεται κυρίως με μέλισσες και σφήκες.