Κατηγορία φωτογραφίας:
Estuaries
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αρουραίος
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Αρουραίου, Rattus rattus, ενός τρωκτικού με ινδική προέλευση, που έχει μεταφερθεί από τον άνθρωπο σε όλο τον κόσμο.