Κατηγορία φωτογραφίας:
Estuaries
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ψαλίδα
Χηνόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία ζευγαριού Ψαλίδας, Anas acuta. Η Ψαλίδα είναι μια αφρόπαπια, δηλαδή πάπια που προτιμά τα ρηχά νερά και τρέφεται στην επιφάνεια. Το σχήμα της ουράς του αρσενικού είναι χαρακτηριστικό για το είδος και σε αυτό οφείλεται το όνομά του.