Κατηγορία φωτογραφίας:
Rivers
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λαγγόνα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Λαγγόνας, Phalacrocorax pygmeus, του μικρότερου και σπανιότερου είδους κορμοράνου στην Ευρώπη. Οι αποικίες του στη βόρεια Ελλάδα απειλούνται εξαιτίας της υποβάθμισης ή καταστροφής των υγροτόπων.