Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Rivers
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μιλτοχελίδονο
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Μιλτοχελίδονου, Cecropis daurica. Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό εντομοφάγο πουλί που διαχειμάζει νότια της Σαχάρας. Σε αντίθεση με τον πιο κοινό συγγενή του, το σταβλοχελίδονο, πολύ σπάνια φωλιάζει στα σπίτια. Προτιμά παλιά γεφύρια και κτίσματα κοντά στο νερό.