Κατηγορία φωτογραφίας:
Beech forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κούκος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δρυοδάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Κούκου, Cuculus canorus, ενός είδους με ιδιαίτερη αναπαραγωγική συμπεριφορά. Γεννά από ένα αυγό σε φωλιές μικρών εντομοφάγων πουλιών, τα οποία χωρίς να το γνωρίζουν το υιοθετούν. Το μικρό, μόλις βγει από το αβγό του, πετάει από τη φωλιά τα θετά «αδέρφια» του. Στη συνέχεια, παραμένοντας μόνος στη φωλιά, τρέφεται από τους «θετούς» γονείς του.