Κατηγορία φωτογραφίας:
Beech forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δεντρογέρακας
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δρυοδάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Δεντρογέρακα, Falco subbuteo. Ένα πολύ γρήγορο και ευκίνητο γεράκι που κυνηγά πουλιά, έντομα αλλά ακόμη και νυχτερίδες που τις πιάνει στον αέρα. Συναντάται σε ανοικτές εκτάσεις, σε αγρούς και χέρσες περιοχές, κοντά σε αραιά δάση.