Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Beech forest of continental Greece
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Πευκοδρυοκολάπτης
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δρυοδάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Πευκοδρυοκολάπτη, Dendrocopos major, ενός αρκετά κοινού δρυοκολάπτη μεσαίου μεγέθους, που φωλιάζει σε κουφάλες δέντρων. Τρέφεται κυρίως με έντομα, αλλά και σπόρους ή φρούτα. Παρά το όνομά του είναι περισσότερο κοινός στα δάση βελανιδιάς.