Κατηγορία φωτογραφίας:
Beech forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φασσοπερίστερο
Περιστερόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Φασσοπερίστερου, Columba oenas, ενός σπάνιου για την Ελλάδα πουλί. Την άνοιξη φωλιάζει σε ορεινά φυλλοβόλα δάση, ενώ το χειμώνα σχηματίζει κοπάδια σε χαμηλότερες περιοχές.