Κατηγορία φωτογραφίας:
Beech forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νανόμπουφος
Γλαυκόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Νανόμπουφου, Asio otus, ενός μεσαίου μεγέθους νυχτόβιου αρπακτικού. Συναντάται σε δάση κωνοφόρων και φυλλοβόλων, αλλά ακόμη και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Τρέφεται με τρωκτικά και μικρά πουλιά. Φωλιάζει σε κουφάλες δέντρων ή παλιές φωλιές άλλων πουλιών.