Κατηγορία φωτογραφίας:
Beech forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κραυγαετός
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Κραυγαετού, Aquila pomarina. Μεταναστευτικός αετός που ζει στα δάση της ανατολικής Ευρώπης και της νοτιοδυτικής Ασίας και ξεχειμωνιάζει στην ανατολική Αφρική. Τρέφεται με ποικιλία μικρών ζώων και φωλιάζει σε δέντρα.