Κατηγορία φωτογραφίας:
Beech forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νανόμπουφος
Γλαυκόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Νανόμπουφου, Asio otus, ενός μεσαίου μεγέθους νυχτόβιου αρπακτικού. Τα φτερά στο κεφάλι του σχηματίζουν δυο ψεύτικα αυτιά (αντία).