Κατηγορία φωτογραφίας:
Mixed forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καρυοθραύστης
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Καρυοθραύστη, Nucifraga caryocatactes. Aν και συγγενικό με τα κοράκια, ο τρόπος ζωής του Καρυοθράυστη είναι πολύ διαφορετικός. Ζει αποκλειστικά σε δάση και δε σχηματίζει κοπάδια. Στην Ελλάδα ζει μόνο στην οροσειρά της Ροδόπης.