Κατηγορία φωτογραφίας:
Mixed forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Λευκονώτη Δρυοκολάπτη, Dendrocopos leucotos, ενός σχετικά σπάνιου και απειλούμενου είδους δρυοκολάπτη. Προτιμά τα αραιά μικτά δάση ή ελατοδάση με αρκετά νεκρά δέντρα καθώς στους ξερούς κορμούς φτιάχνει τη φωλιά του.