Κατηγορία φωτογραφίας:
Mixed forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δασόκοτα
Ορνιθόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Δασόκοτας, Tetrastes bonasia. Αυστηρά δασόβιο και πολύ κρυπτικό είδος της Ευρώπης και Ασίας. Tο νοτιότερο σημείο της εξάπλωσής του είναι τα πυκνά μικτά δάση στη Βόρεια Ελλάδα.