Κατηγορία φωτογραφίας:
Mixed forest of continental Greece
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Καφέ Αρκούδα
Σαρκοφάγα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Καφέ Αρκούδας, Ursus arctos, του μεγαλύτερου χερσαίου σαρκοφάγου της Ευρώπης. Εξαπλωνόταν σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Σήμερα, λόγω της δραστηριότητας του ανθρώπου, ζει σε εντοπισμένες ορεινές δασώδεις περιοχές και χαρακτηρίζεται ως κινδυνεύον. Φτάνει σε μήκος τα 2,8 m, ενώ το βάρος της κυμαίνεται από 60 - 200 kg στις θηλυκές και 100 - 315 kg στις αρσενικές.