Κατηγορία φωτογραφίας:
Sandy desert
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αντιλόπη Άδακας
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Αντιλόπης Άδακας, Addax nasomaculatus, που είναι ζώο ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στις συνθήκες της ερήμου. Σήμερα, όμως, έχει εξαφανιστεί από τις περισσότερες περιοχές της βόρειας Αφρικής. Είναι φυτοφάγο, κυρίως νυχτόβιο, ζώο.