Κατηγορία φωτογραφίας:
Shrubland of Cyrenaica - Libya
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κόρακας
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Θαμνότοπος Κυρηναϊκής (Λιβύη)

Φωτογραφία Κόρακα, Corvus corax. Συναντάται σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, αλλά όχι νοτιότερα από τα μεσογειακά οικοσυστήματα της βόρειας Αφρικής. Είναι παμφάγος και η τροφή του ποικίλει ανάλογα με την εποχή και την περιοχή.